April 1, 2020

דיברנו על תכנית הטיפול, עקרונות יסוד ודוגמאות וכן על התאמת התכנית לתקופת הסגר

הראיון מופיע כאן

https://www.facebook.com/100000498344l/videos/10158015339666390

מתחיל בדקה 16

וההמשך כאן

 https://www.facebook.com/100000498344l/posts/10158015398136390?hc_location=ufi

January 8, 2020

היום נעסוק בהתהוות הראשונית של היחסים בין הילד להורה.

הפסיכולוגיה ההתפתחותית מכנה את הקשר הזה כקשר הבין-סובייקטיבי,

(I.R - Inter-subjective Relations) מונח מדעי המייצג את התהליך ההתפתחותי של קישור מצבים נפשיים בין אנשים.

בעברית נגדיר תהליך זה כמערכת ההיזון החוזר, או לב הא...

May 14, 2019

אני אבא לילד שהיה כזה וחולק כאן מנסיוני האישי ומעבודה עם עשרות משפחות שעברו את אותו המשבר

.

הקושי המרכזי בתחילת הטיפול היא אווירת המשבר המלווה את ההורים מבוקר עד ערב.

אחד המשברים הגדולים ביותר עבורנו ההורים, אם לא הגדול שבהם, מקורו בחוסר ודאות לגבי המצב ההתפתחותי של ילדם.

...

April 10, 2019

בגישת טיפול מתקדמת באוטיזם, ישנה חשיבות מכרעת לפעילות משותפת הורה-וילד. הפעילויות עשויות לתרום רבות להתקדמות ילדכם. כיצד בוחרים פעילויות לילדים על הספקטרום? במאמר הבא נעבור על עשרת הדיברות לבחירת פעילויות נכונות לכם ולילדכם.

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square