top of page

מאמרים 

יצירת חוסר ודאות

הקושי המרכזי בASD ובבעיות חרדה הוא ההתמודדות עם חוסר וודאות. הילדים שואפים לדעת ולדעת מהר שהם יכולים להשיג את מה שהם רוצים. הם סגורים על התוצר אליו הם שואפים ואף על דרך השגתו. למשל חפץ או שירות.

הורים עושים ככל יכולתם כדי לקדם את ילדיהם. הם נסמכים על אהבתם, על תקוותיהם, על ההשפעות והחינוך אותו ספגו בעצמם ומביאים ליחסים את כל כולם

"אני רוצה שהילד ידבר" , זו בקשה שאני שומע הרבה מהורים מודאגים שילדם, מן הסתם, לא מדבר. "ברור", אני מגיב, "אבל האם לא יותר חשוב שיחשוב לפני

חוסרים נרחבים בתקשורת ויחסים חברתיים בכל הקשר, שאינם מאופיינים כעיכוב התפתחותי אחר, כפי שמתבטא בשלושת הסעיפים הבאים

RDI מחקרים על שיטת

אסופה של שני מחקרים מעמיקים על שיטת הטיפול

סגנונות חשיבה, השפעותיהם על יחסים חברתיים ודרכי טיפול לפיתוח החשיבה הדינאמית בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי.

Please reload

bottom of page