top of page

עקרונות שיטת הטיפול ותהליך העבודה המשותפת 

דוגמה אישית - תהליך העבודה מתבסס על הדגמה תוך מתן אפשרויות להשתתפות. ללא דרישה, בלי לחץ ובלי צורך בתוצרים או תוצאות. התהליך הוא התוצר. 

 

התאמת רמת האתגר – המגע עם הילד מתנהל תוך התאמה מתמדת של רמת האתגר המוצבת בפניו בכל סוג של פעילות שמתקיימת בשגרה, תוך כדי הצעה מודגמת ומדודה להתנסות בפעילות ברמת אתגר גבוהה יותר, שתביא את הילד לתחושת מסוגלות גבוהה יותר ותשפר מאוד את הביטחון שכבר רכש בביצוע אתגרים קלים יותר.

 

התאמת רמת האתגר – המגע עם הילד מתנהל תוך התאמה מתמדת של רמת האתגר המוצבת בפניו בכל סוג של פעילות שמתקיימת בשגרה, תוך כדי הצעה מודגמת ומדודה להתנסות בפעילות ברמת אתגר גבוהה יותר, שתביא את הילד לתחושת מסוגלות גבוהה יותר ותשפר מאוד את הביטחון שכבר רכש בביצוע אתגרים קלים יותר.

 

התאמת קצב – ההורה לומד לשנות ולהתאים את קצב העבודה עם ילדו, בהתאם למסוגלות הנרכשת של הילד ותוך התבוננות ולמידה.

 

תקשורת הצהרתית – ההורה לומד כיצד לדבר עם ילדו מבלי לדרוש ממנו ביצוע. התקשורת החדשה מחליפה דרישות קונקרטיות בהצהרות הכוללות הזמנה עקיפה לשיתוף בחוויה.

 

 

עבודה עם מנחה

כאשר ההורים לומדים להיות המטפלים הישירים של הילד שלהם, עם כל קשת הרגשות, המטענים והקשיים שהם נושאים איתם, חשובה מאוד נקודת המבט הבלתי תלויה שמתבוננת ועוקבת אחרי התהליך ויכולה לתת משוב והדרכה.

תהליכי הבקרה וההתקדמות נעשים בשיתוף המנחה, המעניק להורים ניתוח וכלי מדידה, לצד הנחיות להרחבות ולגיוון הפעילות עם הילד.

ההורה לומד את צרכיו האישיים מההנחיה (הדגמה עם הילד, הסבר, דוגמאות, סימולציה, ביבליוגרפיה וכו' - מקורות ידע מותאמים) וכיצד לעבוד כדי למקסם את תועלת הקשר עם המנחה בתהליך מקביל:

מנחה – הורה – ילד.

 

 

הערכות תקופתיות - RDA™

אחד הכלים התומכים והמשמעותיים לתהליך הוא הערכות תקופתיות.

אחת לתקופה מוסכמת אני עורך אבחון יכולות מעמיק RDA™) -Relationship Development Assesment ) הבוחן את התקדמות התהליך ואת מסוגלות הילד להתקדמות נוספת, על מנת להציב יעדים עדכניים בכל תקופת פעילות.

הפרוטוקול האבחוני הוא אחיד ואינו משתנה מבחינת הפעילויות – כך אפשר לבחון בקלות התקדמות ביכולות התפתחותיות, כמו למשל – תקשורת, התייחסות חברתית, מעורבות, יוזמה, לקיחת אחריות, ויסות עצמי, שיתוף בחוויה ועוד.

 

אשמח לשמוע על הילד שלכם ולבחון בעבורכם את התוכנית המתאימה למשפחה שלכם. 

 

דורון זוהר

מנחה תוכנית טיפול ושילוב

מוסמך RDI©

 

050-5237224

zohar_d@013net.net

 

bottom of page