top of page

פעילויות עם ילדכם - המטרה שמאחורי המטרה

המטרה שמאחורי המטרה – הבניית פעילויות לצורך חשיבה ותכנון משותף ולא למטרת תוצר מוגדר מראש.

הרבה הורים ואנשי טיפול מחפשים את הפתרון בפעילויות, כישורים ותוצרים, ושמים את הדגש על תפקודו של הילד במהלך הפעילות.

המטרה החשובה שתבנה מחדש את הסקרנות שנפגעה מהאוטיזם היא חוסר הודאות במידה המותאמת. לזה אני קורא המטרה (היחסים - ההתייחסות ההדדית) שמאחורי המטרה (הפעילות הספציפית).

מוזמנים להפנות שאלות.

זכרו – חוסר ודאות ברמה מותאמת היא הדרך ליצירה מחדש של סקרנות ושל הרצון העצמי של הילד ללמוד. ילד שאינו מאוים משינויים קלים במסגרת יחסים חברתיים יפתח הרגלי למידה וחשיבה גמישה בכל תחום, ובעיקר בתחומי פתרון הבעיות והיחסים החברתיים.

התכוונות כזו תמקד אתכם בעבודה על מטרה התפתחותית ולא על תוצר של פעילות.

התכוונות כזו מחייבת הכנה ומיקוד במטרה. כדי ליצור סקרנות, רצון לגילוי ובילוי משותף יש לדאוג לרמת חוסר ודאות מותאמת. צריך ללמוד איך להבנות מצבים שבהם הסקרנות חזקה יותר מהפחד משינוי. יצירת הרגל לסקרנות כזו תבטיח קשב, שיתוף פעולה ורצון להיות חלק מלמידה בחויה משותפת.

התכוונות כזו באה מהבנה שהבעיה באוטיזם אינה בתפקוד אלא בחשיבה.

התכוונות כזו ממקדת את העבודה בתהליך בניית היחסים ובסגנון החשיבה ומתמקדת הרבה פחות בתוצר הפעילות או במיומנות שהפעילות אמורה ללמד.

התכוונות כזו 'משתמשת' בפעילות כתירוץ לקשר וממקדת את ההורה בתהליכי התקשורת עליהם הוא רוצה לעבוד עם הילד.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page